Algèria CoC Cert

breu introducció

Certificat DE Qualité des Marchandises de conformitat del programa d'avaluació de la conformitat del producte algerià l'objectiu principal del programa és

1. Assegurar-se que els productes compleixen la normativa tècnica i les normes obligatòries (o equivalents) aplicables a Algèria.

2. Assegurar els requisits dels consumidors algerians en qualitat del producte, higiene i seguretat, protecció del medi ambient, etc.

3. Evitar l'entrada de mercaderies no qualificades i falsificacions a Algèria.

Coc