Australian GEMS Cert

breu introducció

Austràlia i Nova Zelanda van emetre el Greenhouse and Energy Minimum Standards Bill 2012 (GEMS), que va entrar en vigor l'1 d'octubre de 2012. Les noves GEMS i regulacions no només cobreixen la política principal anterior: estàndards obligatoris de baix rendiment energètic (MEPS) i eficiència energètica. etiquetes (ERLS), així com el programa d'eficiència energètica dels equips (E3), i ampliar l'eficiència energètica per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i millorar la categoria d'eficiència energètica, orientació a les empreses i consumidors en la perspectiva de tot el cicle de vida del producte amb baixes cost de funcionament, feu la millor elecció.
A partir de l'octubre de 2012, la certificació GEMS a Austràlia i Nova Zelanda substituirà gradualment la certificació MEPS a Austràlia per la certificació GEMS en eficiència energètica. El nou període de transició de la certificació d'eficiència energètica d'Austràlia és el solstici de l'1 d'octubre de 2012, el 30 de setembre de 2013. Per als productes que han sol·licitat Certificació MEPS, la conversió gratuïta a la certificació GEMS es permet durant el període de transició. Després del període de transició, la certificació MEPS deixarà de ser reconeguda. La certificació GEMS és obligatòria.Els productes sota control han de ser certificats per GEMS abans de poder vendre's al mercat, i el sol·licitant ha de ser una empresa registrada localment a Austràlia.

GEMS