Unió duanera CU Cert

breu introducció

La certificació CU de la unió duanera formada per Rússia, Bielorússia i Kazakistan és la marca unificada de l'EAC segons la resolució 526 del comitè d'aliança del 28 de gener de 2011. Hi ha 61 categories de productes que requereixen la certificació CU, que s'aplicarà. per lots a partir del 15 de febrer de 2013.

CU

Classificació de certificació CU

Certificat CU

Declaració de conformitat CU

El certificat CU i CU s'ajusten a la gamma de productes declarada

Declaració de conformitat CU: productes mecànics generals i altres parts de productes, com ara: carretons elevadors, tractors, equips industrials, etc.

Validesa del certificat

El període de validesa de la certificació CU es divideix en: certificat de lot únic, certificat d'1 any, certificat de 3 anys i certificat de 5 anys; S'ha de presentar un sol lot de certificats al contracte de subministrament signat amb països cis; Certificats de validesa de 1 any o més s'anomenen certificats continus i es poden exportar moltes vegades dins del període de validesa.