Certificat europeu REACH

breu introducció

Registre, Avaluació, Autorització i Restricció de Substàncies Químiques;Registre, avaluació, llicència i restricció de productes químics, aquesta és la regulació preventiva de la UE de tots els productes químics que entren al seu mercat, que va entrar en vigor l'1 de juny de 2007.