Unió Europea ENEC Cert

breu introducció

ENEC (European Norms Electrical Certification, the European Standard Electrical Certification) és CENELEC (la Comissió Europea, l'organització d'electricistes per a la normalització) d'un programa de certificació, el programa és específic i està en línia amb els productes estàndard europeus (com ara equips d'il·luminació). , components i estàndard europeu universal i d'oficina per a equips de dades.

ENEC