Certificació RoHS de la Unió Europea

breu introducció

RoHS és un estàndard obligatori establert per la legislació de la Unió Europea i el seu títol complet és la directiva de substàncies perilloses que restringeix l’ús de determinades substàncies perilloses en equips elèctrics i electrònics. La norma s’ha implementat formalment des de l’1 de juliol del 2006. S’utilitza principalment regula els estàndards de materials i processos dels productes elèctrics i electrònics per fer-los més propici per a la salut de les persones i la protecció del medi ambient. L’estàndard té com a objectiu eliminar el plom, el mercuri, el cadmi, el crom hexavalent, els bifenils polibrominats i els difenils èters polibrominats dels productes elèctrics i electrònics.

core_icons8

<a href = ""> 客服 a>
<a href = 'https: //en.live800.com'> xat en directe a>