Certificat WEEE alemany

breu introducció

Directiva RAEE, sobre la instrucció de ferralla als equips elèctrics i electrònics (residus d'equips elèctrics i electrònics), les instruccions requereixen que la UE circuli al mercat d'equips elèctrics electrònics. Els fabricants d'equips elèctrics electrònics s'han d'assumir legalment de pagar el cost dels productes de reciclatge de ferralla, al mateix temps. , etiquetat amb la directiva de reciclatge de RAEE sobre els productes elèctrics electrònics implicats en les mercaderies inclouen electrodomèstics grans, petits electrodomèstics, classe de dispositius informàtics i de comunicació, productes de consum, classe d'il·luminació Eines elèctriques, classe de joguines, equips d'oci i esports
Dispositius mèdics, dispositius de monitorització, màquines expenedores, deu categories de mercaderies

weee