Grec EAOT Cert

breu introducció

Nom de l'organisme nacional de certificació: ORGANITZACIÓ HEL·LÈNICA PER A LA NORMATIVA (ELOT), el període de validesa del certificat és de 3 anys

Naturalesa: VoluntariRequisits: seguretat Voltatge: 220 vacFreqüència: 50 hz Membre del sistema CB: sí

evot