Hongarès MEEI Cert

breu introducció

L'autoritat de certificació hongaresa és Magyar Elektrotechnikai Ellenorzo intezet-meei per provar productes elèctrics d'acord amb les normes elèctriques hongareses d'acord amb les disposicions pertinents sobre la seguretat de la salut humana i la propietat.

Naturalesa: VoluntariRequisits: seguretat Voltatge: 230 vacFreqüència: 50 hz Membre del sistema CB: sí

MEEI