Índia WPC Cert

breu introducció

El nom complet de WPC és Wireless Planning and Coordination Wing, les agències reguladores sense fil de control de l'Índia, tots els productes sense fil abans d'entrar al mercat a l'Índia han de ser aprovats pels productes WPC Wireless. L'autenticació sense fil es pot dividir en la certificació ETA (Tipus d'aprovació d'equip) i Llicència Llicència dos modes, el judici basat en l'aplicació Equip utilitzat de forma gratuïta i oberta a la banda de freqüència de treball, la necessitat de sol·licitar la certificació ETA; Si el dispositiu UTILITZA un altre espectre no lliure, com ara telèfons GSM WCDMA, haurà de sol·licitar una llicència.

WPC