ISC Cert a Cambodja

breu introducció

Isc, Cambodja, oficina d'estàndards (InstituteofStandardsofCambodia, isc) per a les exportacions als "productes controlats" del país, l'octubre de 2004 va començar a implementar l'anomenat sistema de certificació de productes (ProductCertificationScheme), hi ha dos tipus principals de estàndards obligatoris i opcionals .Els productes regulats cobreixen productes químics, electrònics, electrodomèstics i aliments. L'any 2006, el Ministeri d'Indústria, Energia i Comerç de Cambodja va emetre conjuntament requisits de certificació obligatoris per a productes químics, aliments i productes elèctrics i electrònics. Si els productes anteriors s'importen a Cambodja, hauran de estar certificat per a la seguretat del producte, registrat al departament de normes industrials de Cambodja i emès amb la carta de confirmació dels productes d'importació abans que la duana lliuri la mercaderia. Hi ha més de 100 productes implicats, principalment:

1. Aliments: tots els aliments;2. Productes químics;3. Productes elèctrics i electrònics: 1) màquina de suc, aspiradora, arrossera i altres petits electrodomèstics;2) cables, endolls, interruptors, fusibles;3) Productes informàtics, productes de vídeo i àudio (TV, DVD, ordinador, etc.);4) suport del llum, decoració del llum i adaptador de corrent;5) eines elèctriques

ISC