Japan TELECOM Cert

breu introducció

La llei de ràdio requereix l'aprovació del model (és a dir, la certificació de compliment tècnic) d'equips de ràdio especificats. La certificació és obligatòria i l'organisme de certificació és un organisme de certificació registrat reconegut pel MIC a l'àrea d'equips de ràdio designada. TELEC (Centre d'enginyeria de telecomunicacions) és el principal organisme de certificació registrat de certificació de conformitat d'equips de ràdio al Japó.

telecom