Kenya PVOC Cert

breu introducció

L'Oficina de Normes de Kenya (KEBS) el 29 de setembre de 2005 va començar a exportar productes i verificació de conformitat amb estàndards abans (verificació prèvia a l'exportació de conformitat amb les normes, anomenada PVOC) que s'apliqui a l'exportador a l'avaluació de la conformitat de béns específics i Procediments de verificació, per garantir la qualitat dels productes importats i la salut, la seguretat i la protecció del medi ambient de Kenya a les regulacions tècniques i estàndards obligatoris o estàndards equivalents aprovats. Tots els productes del catàleg de PVOC han d'obtenir un certificat de conformitat (CoC) emès per l'autoritat autoritzada KEBS abans enviament.

kEBS