NRCS Cert a Sud-àfrica

breu introducció

Gestió de requisits obligatoris nacionals de Sud-àfrica NRCS va anomenar gestió de requisits obligatoris nacionals NRCS, el seu predecessor per al departament de supervisió, el SABS després de determinar que el producte s'ajusta a l'estàndard, per emetre un certificat de conformitat del producte. La responsabilitat principal de NRCS és garantir que els productes d'automòbil s'ajustin als requisits de la SABS obligatòria només establir estàndards, provar productes i autoritats emissores d'estàndards de productes o llibres d'emmagatzematge, mentre que NRCS per jurisdicció SABS en el passat, però ara és un departament independent recentment establert.

NRCS