Saudi SABRE Cert

breu introducció

La certificació SABRE és un programa d'avaluació del compliment per a empreses nacionals no saudites (és a dir, les que exporten a l'Aràbia Saudita).Per tant, el programa de certificació SABRE preocupa als exportadors xinesos.

SABER