Swiss S+ Cert

breu introducció

L'associació suïssa d'electricistes SEV (Schwezerlscher Elektrotechnischer VEREIN) és el nom de l'organisme de certificació d'acord amb la llei, les disposicions dels equips elèctrics de baixa tensió, els equips elèctrics de baixa tensió a Suïssa han de dur a terme una certificació obligatòria i s'han d'aplicar S + senyal de seguretat fora de l'àmbit de la certificació obligatòria d'equips elèctrics de baixa tensió, com ara els requisits del client, segons l'informe de prova sobre el signe de seguretat voluntari. Quan sol·liciteu la certificació suïssa, s'ha de prestar especial atenció a l'ús de la marca registrada del sol·licitant.La marca registrada del sol·licitant s'iniciarà al sistema de consulta de certificats suís, per tal de supervisar tot tipus de mercaderies que entren a Suïssa.

S+